Sistēma Odoo ir veidota tā, lai to varētu izmantot dažādās valstīs. Gan sistēmas saskarne (interfeiss), gan tajā ievadāmie dati var būt jebkurā valodā. Odoo tiek izstrādāta angļu valodā un tajā ir iespējams pievienot tulkojumus citās valodās. Bez sistēmas saskarnes un datu tulkojumiem Odoo nodrošina arī iespēju šo sistēmu pielāgot dažādu valstu grāmatvedības uzskaites prasībām.

    Odoo tulkojumi

    Odoo tulkojumus sauc par internacionalizāciju (saīsināti i18n). Odoo tulkojumus pievieno programmas kodolam un moduļiem. Tulkojumus var papildināt sistēmas lietotāji gan caur lietotāju saskarni (t.i. tieši programmā), gan saglabājot ārējos failos, piemēram, "*.po" formātā. Odoo moduļu tulkojumu centralizētai pārvaldībai tiek izmantota Transifex platforma (https://www.transifex.com/odoo).

    Odoo lokalizācija

    Odoo pielāgojumus dažādu valstu likumdošanai sauc par lokalizāciju (saīsināti l10n). Viens no organizācijas Odoo Latvija uzdevumiem ir Odoo Latvijas lokalizācijas moduļu uzturēšana. Odoo Latvijas lokalizācijas moduļi tiek veidoti, izmantojot atvērtā pirmkoda licencēšanas modeli, tos var lejuplādēt un izmantot bez maksas. Odoo lokalizācijas moduļi ir publicēti Github vietnē adresē https://github.com/odoo-latvia/l10n_lv_addons.

    Odoo Latvijas lokalizācijas veidošana un uzturēšana nav triviāls uzdevums. Katras jaunās Odoo versijas lokalizācijas pielāgojumu izstrāde un testēšana prasa laiku un resursus, tāpēc ne vienmēr jaunākajai Odoo versija būs ātri pieejami visi lokalizācijas moduļi. Tomēr mūsu mērķis ir iesaistīt šajā darbā plašāku izstrādātāju (programmētāju) un konsultantu (grāmatvežu, finanšu speciālistu) loku, lai, apvienojot spēkus, ikviens Latvijas lietotājs varētu lietot jaunāko Odoo versiju ar pēc iespējas pilnīgāku atbilstību Latvijas likumdošanas un finanšu institūciju prasībām.

    Pašlaik esam apzinājuši un uzturam sekojošus Odoo lokalizācijas moduļus:

    • l10n_lv — vispārējs Latvijas lokalizācijas modulis
    • l10n_lv_account — Latvijas kontu plāns
    • l10n_lv_account_bank_statement_import — ISO 20022 formāta datu apmaiņa ar bankām
    • l10n_lv_hr_payroll — algu konfigurācija
    • l10n_lv_hr_profession — profesiju klasifikators Latviešu valodā
    • l10n_lv_mk_date_format — modulis, kas atjauno Latvijas datumu formātā "dd.mm.yyyy"
    • l10n_lv_partner_data — uzņēmuma reģistrācijas numura pievienošana partnera aprakstam
    • l10n_lv_partner_data_validate — uzņēmumu reģistrācijas numura kontrolsummas pārbaude
    • l10n_lv_partner_name — vārda un uzvārda lauku pievienošana fizisko personu datos
    • l10n_lv_partner_title — modulis uzņēmējdarbības formu un fizisko personu uzrunu klasifikatora papildināšanai
    • l10n_lv_vat — modulis PVN nodokļu likmes un Latvijas likumdošanai atbilstošo PVN likmju pievienošanai.

    Uz šo brīdi vispilnīgākā lokalizācija ir izstrādāta Odoo 12. versijai. Odoo 14 Latvijas lokalizācijas moduļi šobrīd ir pieejami izmantošanai Github repozitorijā l10n_lv_addons (https://github.com/odoo-latvia/l10n_lv_addons).