Kontaktforma

Katrs brīvprātīgais var piedalīties sistēmas Odoo un Latvijas lokalizācijas moduļu pilnveidošanā, kā arī šīs lapas satura papildināšanā. 

Nosūtiet mums savu jautājumu, priekšlikumu vai informāciju ievietošanai Odoo Latvija mājas lapā:

Odoo Latvija
Vienības gatve 109
    Rīga LV-1058
    Latvija
+371 67289467, +371 29208961
info@odoo-latvija.lv